Program Luni - Vineri 09:00 - 17:00 // Sâmbătă 09:00 - 13:00

Telefon 022-46-37-28

Voluntariat

Ce este voluntariat?

 • Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoana fizică, în folosul altora, fără a primi o contra prestaţie materiala.
 • Orice acţiune întreprinsa de o persoana fără a se gândi la recompense financiare (Tracker).
 • Orice muncă prestată relativ fără  constrângere de o persoana cu intenţia de a ajuta şi fără a urmări un câştig financiar imediat (Scheier).
 • Munca benevolă, neremunerată, prestată de o persoana în scopul ajutorării unor alte persoane (care nu fac parte din propria familie şi nu sunt rude sau prieteni apropiaţi) sau unor instituţii.
 • Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompense financiare (Manover).

Voluntariatul este identic cu:

 • Compasiune pentru cei din jur;
 • Posibilitatea de a-ţi realiza ideile;
 • Noua viziune asupra lumii;
 • Obţinerea succesului;
 • Dezvoltarea personalităţii;
 • Responsabilitate;
 • Ceva nou;
 • Exprimarea şi realizarea ideilor tale;
 • Distracţie;
 • Libertate;
 • Gaşcă în care te simţi bine şi util;
 • Abnegaţie şi interes profesional;
 • Implicare în soluţionarea problemelor sociale. 

Ce pot face voluntarii în centru de sănătate pentru tineri Neovita?

În cadrul unui CSPT voluntarii se pot încadra diferite direcţii  de activitate:

I. – Gărzi în cadrul secţiei informaţionale a CSPT (asistarea tuturor activităţilor personalului din cadrul secţiei informaţionale a CSPT  – recepţionistul, consultantul la linia telefonică informaţională, asistentul pentru activităţi IEC etc.). Poate fi întocmit un orar al gărzilor, astfel ca fiecare voluntar să cunoască din timp zilele în care va fi de gardă.

comunicarea şi informarea vizitatorilor CSPT (voluntarul să fie prezent la centru în orele de lucru pentru a întâmpina clienţii, a-i informa despre serviciile oferite de CSPT, a le oferi materiale informaţionale, a-i conduce la recepţie şi la specialistul de care au nevoie)

asistarea activităţii liniei telefonice informaţionale (voluntarul poate oferi informaţii despre activitatea CSPT si orarul de lucru al cestuia la telefon, precum şi efectua programarea pentru consultarea la specialişti. Dacă voluntarul dispune de o instruire specială, poate oferi şi consiliere telefonică pe probleme de sănătate ale tinerilor.)

designul şi amenajarea spaţiilor comune pentru vizitatori (recepţie, sala de aşteptare, de studii) din cadrul CSPT (afişarea diverselor informaţii pe panoul de informaţii, oformarea pereţilor etc.)

II–  Activităţi informaţional-educaţionale şi de comunicare de la egal la egal

realizarea orelor informativ-educative pentru semeni (ele pot fi organizate atât în cadrul centrului, cît şi în şcoli. Trecând un curs de pregătire specială în cadrul centrului şi utilizând informaţia pusă la dispoziţie în acest ghid, voluntarul poate organiza ore informativ-educative în cadrul cărora sunt puse în discuţie diverse aspecte ale sănătăţii tinerilor.)

măsurile informaţionale în masă (voluntarii centrului pot organiza pentru tinerii din comunitate diverse sărbători, de ex. 1 decembrie – Ziua internaţională de Luptă împotriva SIDA; voluntarii pot participa la sărbătorile organizate de comunitate pentru a distribui fluturaşi, buclete informative, prezervative, a organiza diverse concursuri etc.)

activitate out-reach (acest gen de activitate presupune lucrul în stradă printre tinerii din grupurile social-vulnerabile: tineri narcomani, vagabonzi, cu disabilităţi din familii nefavorabile etc. Pot fi organizate cu ei discuţii, pot fi distribuite materiale informative, pot fi invitaţi la centru; etc.)

prezentarea şi discutarea filmelor educative (videoteca de filme pe diferite teme referitor la sănătatea şi dezvoltarea tinerilor: dezvoltarea sexuală, contracepţie, HIV/SIDA, consul de substanţe, trafic etc)

teatrul social (abordarea unor teme specifice (ex. prevenirea descriminării persoanelor marginalizate) prin pregătirea unui scenariu care este jucat în faţa unui auditoriu de tineri, oferindu-le acestora posibilitatea să intervină în derularea evenimentelor prezentate)

şcoli de vară  (activarea ca moderatori în promovarea sănătăţii şi animatori ai timpului liber în carul şcolilor de vară tematice şi în cadrul taberelor de vară pentru elevi)

III. – Elaborarea materialelor informative (materialele informative permit difuzarea informaţiei despre centru şi experienţa acestuia, sporirea accesului pentru noii clienţi, realizarea activităţii profilactice printr-un număr mai mare de tineri. Menirea materialelor informative este de a sensibiliza tinerii asupra unor probleme, de a le oferi informaţii corecte şi complete despre anumite probleme, de a le schimba atitudinea tinerilor faţă de anumite probleme, comportamente de risc. Fiind creativi, voluntarii pot elabora diverse materiale informative, variind structura, conţinutul şi design-ul, oricum este foarte important înainte de a multiplica aceste materiale să se afle părerea specialiştilor centrului despre aceste materiale)

 • fluturaşi cu prezentarea CSPT
 • buclete informative tematice (referitor la HIV, violenţă, ITS, comunicare cu semenii etc.)
 • panourile informative din incinta CSPT
 • buletine informative periodice (electronice sau publicate)
 • pagina WEB a CSPT (designul, forumul) 

IV. – Participarea la realizarea sondajelor sociologice (se pot implica la elaborarea anchetelor de studiu, culegerea datelor şi prelucrarea rezltatelor)

 • referitor la sănătatea şi dezvoltarea tinerilor
 • referitor la calitatea serviciilor oferite de CSPT
 • referitor la necesităţile tinerilor în sănătate şi dezvoltare etc. 

Vrei să  cunoști  oameni noi?
Vrei să îți petreci timpul interesant?
Vrei să știi mai multe despre sănătatea ta?
Vrei să fii auzit?

Vino în echipa  noastră de voluntari!

Sună la 022-40-66-32 pentru a afla mai multe detalii.