Program Luni - Vineri 09:00 - 17:00 // Sâmbătă 09:00 - 13:00

Telefon 022-46-37-28

Apel de participare în cadrul cursului de formare a formatorilor „Programul 15”

A.O ”Sănătate pentru Tineri” anunţă apel de participare în cadrul cursului de formare a formatorilor „Programul 15”

 Vadul-lui-Vodă, 22 – 28 aprilie 2015

Programul „15” reprezintă un program unic pentru adolescenți și mediul lor apropiat, familie sau comunitate în prevenirea comportamentelor de risc inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. Programul „15” a fost elaborat de către Organizaţia Obştească Orăşenească „Proiect Umanitar” din Novosibirsk. În prezent, acest program este implementat în 5 regiuni ale Federaţiei Ruse și în Ucraina.

Mai multe informaţii şi date aferente programului „15” găsiţi aici: http://www.program15.ru/

 Toate costurile aferente organizării şi desfăşurării cursului de formare sunt acoperite de A.O ”Sănătate pentru Tineri”, în cadrul proiectului moldo-elveţian: „Generație Sănătoasă”, susținut de Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Orice contribuţii financiare din partea organizaţiilor-candidate sunt binevenite, dat fiind faptul că bugetul proiectului este limitat.

 Scopul cursului de formare: pregătirea echipelor de formatori responsabile pentru implementarea şi dezvoltarea Programului „15” pe teritoriul Republicii Moldova.

Obiectivele cursului de formare:

  • Creşterea gradului de conştientizare asupra temelor şi subiectelor incluse în Programul „15” în rândul participanţilor.
  • Dezvoltarea abilităţilor de desfăşurare a sesiunilor şi cursurilor de instruire în cadrul Programului „15”.
  • Motivarea participanţilor în ceea ce priveşte implementarea Programului „15” în localitatea sa.

Care este durata cursului de formare? Unde şi când va avea loc aceasta?

 Durata cursului este de 7 zile, plus încă 2 zile pentru sosire-plecare.

Aceasta se va desfăşura zilnic, de la ora 10.00 până la 18.00; 22-28 aprilie 2015, Vadul-lui-Vodă, Mini-Hotel Nick House.

 Limba de lucru: limba rusă

 Cine este organizatorul cursului de formare?

 A.O ”Sănătate pentru Tineri” și Centrul de Sănătate Pentru Tineri ”Neovita” în cadrul proiectului moldo-elveţian: ”Generaţie Sănătoasă” în colaborare cu Organizaţia Obştească Orăşenească din Novosibirsk „Proiect Umanitar” cu sprijinul Direcţiei Elveţiane pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Ministerul Sănătăţii.

Pentru cine este organizat aceast curs? Cine poate aplica?

 La curs sunt invitaţi/încurajaţi să aplice echipe de 5-6 persoane dintr-o localitate, formate de către specialiștii CSPT, în conlucrare cu specialişti şi angajaţi ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, care lucrează cu familiile vulnerabile, delecvența juvenilă, în domeniul prevenirii infectării cu HIV / SIDA, abuzul de droguri, infecţiile cu transmitere sexuală și care manifestă interes sporit faţă de elaborarea şi implementarea programelor de prevenire, concepute pentru familii în particular şi întreaga comunitate în general.

 Participanţii (membrii echipei) sunt selectaţi pe bază de concurs.

 Sunt acceptate doar cererile înaintate de către echipe a cîte 5-6 persoane, care sînt angajate în cadrul CSPT. Există posibilitatea formării unei echipe mixte, cu angajați CSPT și persoane angajate din organizaţii diferite (ex. oficiile de probațiune, serviciile de asistență psiho- educațională, serviciile sociale, psiho-pedagogice, alte ONG), în acest caz, candidaţii vor trebui să demonstreze existenţa oportunităţilor de lucru în echipă în implementarea Programului „15” în propria localitate. Întrucât Programul „15” include şi aspectul integrării dimensiunii de gen, este de dorit ca echipa să fie formată atât din femei cât şi din bărbaţi,

Care va fi maniera de desfăşurare a cursului de formare?

Tuturor participanţilor le vor fi distribuite instrucţiuni şi fişe informative cu privire la modul de desfăşurare a Programului „15”. Costurile aferente participării, cazării şi alimentaţiei vor fi suportate de către organizatori. Având în vedere resursele limitate ale Programului, sunt binevenite  orice contribuţii sub formă de plată pentru transport din partea organizaţiei candidate.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru selectarea participanţilor la curs? 

  1. Interesul sporit manifestat de către candidaţi şi organizaţia pe care o reprezintă în ceea ce priveşte implementarea Programului „15” în activitatea lor profesională în care activează.
  2. Disponibilitatea de a distribui cunoştinţele dobândite şi aptitudinile formate în localitatea de reşedinţă, precum şi de a participa în mod activ la procesul de extindere a Programului „15”.
  3. Experienţa de cel puţin 3 ani de lucru cu familiile vulnerabile,  delecvența juvenilă în prevenirea comportamentelor de risc, inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. în domeniul prevenirii infectării cu HIV / SIDA, abuzul de droguri, infecţiile cu transmitere sexuală. Prezenţa în cadrul echipei atât a bărbaţilor cât şi a femeilor.
  4. Prezenţa resurselor necesare pentru implementarea Programului „15” (echipă de formatori, încăpere, acces la grupurile ţintă, interacţiune cu organizaţii relevante care ar putea acorda  sprijin în  dezvoltarea Programului „15”).
  5. Date fiind resursele limitate alocate pentru desfăşurarea cursului de formare, un criteriu suplimentar ar fi disponibilitatea achitării de sine stătătoare a transportului participanţilor până la locul de desfăşurare a acesteia.
  6. Echipele selectate vor semna un acord care va prevedea beneficierea acestora de instruire, de suport logistic din partea proiectului moldo-elvetian ”Generație Sănătoasă” în implimentarea Programului ”15”, precum și obligațiunile lor în implimentare și corespundere cu criteriile eligibile și documentarea programului la nivel local.

Care sunt paşii care urmează a fi întreprinşi în urma desfăşurării cursului? 

După ce echipele vor fi pregătite, și vor semna acordul de colaborare, CSPT ”Neovita” va superviza procesul de implimentare și documentare a Programului ”15”.

Unde şi în ce mod pot fi transmise cererile?

Atenţie!!! Înainte de completarea cererii, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile aferente programului „15” precum şi toate condiţiile necesare pentru implementarea acestuia

Mai jos puteţi găsi formularul de aplicare/cerere.

DESCARCA FORMULARUL DE APLICARE

Cererile de participare la cursul de formare a formatorilor trebuie trimise până la data de

22 martie 2015 la următoarea adresă electronică info@neovita.md

Când vor fi disponibile rezultatele?

 Doar candidaţii selectaţi, vor fi informaţi prin e-mail după data de 6 aprilie 2015. Contăm pe înţelegerea Dvs. că, din cauza resurselor limitate, nu vom putem accepta toate cererile înaintate.

Atenţie!!! Ţinem să vă reamintim faptul că echipa de formatori trebuie să fie constituită din 5-6 persoane, 3 femei şi 3 bărbaţi.

Persoana responsabilă pentru procesul de coordonare a cursului de formare este d-na Gandrabur Natalia, A.O. ”Sănătate pentru Tineri”; (022) 406632; 078884058;

natalia.gandrabur@neovita.md

 programul 15